Program

Icon
"Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar."

Entelektüel Birikimin Mihenk Taşları

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji gibi alanlarda dersler, seminerler, eğitimler.

Sosyoloji & Psikoloji

Sosyoloji & Psikoloji

İnsana dair ne varsa öğrenmeyi hedeflediğimiz eğitimler, sohbetler, dersler.

Matematik & Geometri

Matematik & Geometri

Matematiğin ve geometrinin farklı dallarında eğitimler, oyunlar, etkinlikler.

Felsefe

Felsefe

Epistemoloji, etik, bilim felsefesi gibi birçok sahada eğitimler, seminerler, çalıştaylar.

Uygulamalı Bilimler

Uygulamalı Bilimler

Mühendislik ve tıp gibi sahalarda dersler, seminerler, eğitimler.

Tiyatro & Müzik

Tiyatro & Müzik

Tiyatro ve müzik gösterileri, sahne performansları, açık sahne eğitimleri.